Virtual OV voor het (Speciaal) Onderwijs  

Virtual OV is specifiek is ontwikkeld voor het (Speciaal) Onderwijs. Ons doel is om leerlingen en studenten te ondersteunen bij het vergroten van hun zelfstandigheid en hun deelname aan de samenleving te bevorderen.  

Virtual OV voor het Onderwijs

Waarom Virtual OV?

Virtual OV sluit aan bij de Nederlandse wetgeving met betrekking tot actief burgerschap en sociale integratie.

Het biedt scholen de mogelijkheid invulling te geven aan één van de kerndoelen van Stichting Leerplan Ontwikkeling (SLO): basisvaardigheid burgerschap.

Het draagt bij aan inclusief onderwijs en empowerment voor alle leerlingen.

Hoe draagt Virtual OV bij aan de ontwikkeling van de basisvaardigheid  Burgerschap?

Zelfstandigheid en zelfregie:
 
Virtual OV bootst alledaagse reissituaties na, waardoor deelnemers veilig kunnen oefenen met het gebruik van het Openbaar Vervoer (OV). Dit bereidt hen voor op zelfstandig reizen in de echte wereld en vergroot daarmee hun zelfvertrouwen.
 
Sociale vaardigheden en interactie:
 
Virtual OV bereidt deelnemers voor op sociale interacties die ze tegenkomen in het OV, waardoor ze meer vertrouwen krijgen in het omgaan met anderen tijdens het reizen.Door situaties te simuleren met vertragingen en andere onverwachte gebeurtenissen, helpt Virtual OV bij het ontwikkelen van sociale vaardigheden en stressbeheersing.
 
Begrip van eigen rechten en verantwoordelijkheden:
 
Deelnemers leren bewust keuzes te maken over hun reis, waardoor ze hun rechten als OV-gebruiker kunnen uitoefenen en zich bewust leren worden van hun verantwoordelijkheden.